Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Biuro Obsługi Klienta
Czynne całodobowo
Poza sezonem: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

tel.: +48 22 244 13 13
(koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

Reklamacje i zapytania
[email protected]

Sprzedaż powierzchni reklamowej na rowerach
+48 690 855 170
[email protected]

Stacje sponsorskie
tel. +48 690 855 170
[email protected]

Biuro
tel. +48 22 208 99 90
[email protected]
Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
KRS 0000646950
NIP: 895-198-10-07
REGON: 021336152

ADRES KORESPONDENCYJNY

Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

nextbike
appstore googlePlay

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b. 

2.    Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. 

3.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt,, telefonicznie pod numerem tel. 22 208 99 90  lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. Z Inspektorem  Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Nextbike Polska S.A., monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienia podnoszenia jakości usług świadczonych przez Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. 

5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działającym na zlecenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

7.    Jako że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

8.    Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9.    Podanie danych osobowych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przez Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie.